במשחק זה על הקבוצה לנתק את המוטות המחוברים בחבלים מיריעת הבד מבלית לחתוך את החבל או לשחרר את הקשר. מתקן זה מקורו במשחק בו מצמידים לולאה המחוברת למקל (עפרון) לחריץ המיועד לכפתור בבגד, המטרה היא  להסיר את הלולאה והמקל. פיתרון החידה ניראת במבט ראשון שטוטי לגמרי אך משניגשים למשימה מתגלה הדבר כמאתגר ביותר.

משחק זה שמיועד במקור לאדם יחיד  הפך למשחק קבוצתי בו על כל חברי הקבוצה להסיר את המקלות והלולאה מיריעת הבד הגדולה. כמו במתקנים אחרים משחק זה הופך למורכב ומסובך יותר ברגע שעובדים במסגרת קבוצתית, אך ברגע שאחד מהמשתתפים עולה על הרעיון הדבר ניראה פשוט מאוד. משימה זו מחייבת עבודת צוות, תכנון, ניסויי וטעייה והקשבה אחד לשני. אם כל אחד מחברי הקבוצה ינסה להגיע לפתרון בכוחות עצמו מבלי להתחשב בחברים פתרון המשימה יילך ויתרחק.