במשחק זה על חברי הקבוצה להעביר את שני גלגל העץ כך שיהיו בצד אחד של החבל. עוד אחד מהמשחקים בהם המשימה ניראת פשוטה מאוד אך משמתחילים בנסיונות העברת הגלגל מגלים שהדבר מורכב יותר משזה ניראה. במשחק זה החשיבה היצירתית, התפיסה החזותית והמרחבית הם אלו שיביאו את המשתתפים אל הפתרון.כמו ביתר המשימות גם המשימה זו בתחילה יש להגדיר את הבעיה ורק אז לנסות ולפתור את הבעיה. ברוב משחקי החשיבה הגדולים של חברת אניגמה הגודל מהווה בעיה ומקשה על הקבוצה בפתרון המשימות השונות, לא כך הדבר במשחק הנוכחי.  במשחק זה הגודל מאפשר להגיע אל הפתרון ביתר קלות. המשחק הגדול מאפשר פרספקטיבה טובה יותר והפתרון ברור יותר לעין ברגע שמבינים מה אמורים לעשות.